Loading

Аутсорсинг

Аутсорсинг

Аутсорсингът представлява прехвърляне на дейности на външна агенция, които да заместят конкретни вътрешни функции на Вашата компания. Това е особено популярна форма на партньорство, тъй като е бизнес, при който буквално печелят и двете страни. Основната причина фирмите да избират тази бизнес практика е намаляването на разходите. Останалите предимства включват:

  • очакваното ниво на изпълнение е с по-високо качество, тъй като външната агенция е специализирана в съответната дейност;
  • компанията се освобождава от поемането на капиталови разходи и излишно раздуване на щата;
  • периферната дейност на компанията е делегирана на външен изпълнител, което позволява фокусиране върху основната дейност;
  • достъп до технологии и ноу-хау, за които иначе компанията би трябвало да вложи солидно време и средства.

Ако изберете нашата агенция за тази цел, ще освободите ресурси за изпълняване на основната си дейност, ще повишите производителността и качеството, ще използвате нашите широки компетенции, ще минимизирате рисковете и ще спестите финансови средства. Нашите клиенти периодично получават подробен отчет за изпълнението на договорените дейности, както и анализ спрямо заложените цели и стандарти за работа.


„Картел Консулт” е Вашият външен изпълнител, който, от една страна, има компетенциите да извърши необходимите услуги за Вас, а от друга - ще поеме риска за тяхното изпълнение.