Loading

Съвети за кандидатстване

Предлагаме на Вашето внимание няколко съвета при кандидатстване, които са се откроили в нашата практика:

Предварителна подготовка

Звучи клиширано, но подготовката наистина е половината от успеха при кандидатстване. Прегледайте CV-то си и акцентирайте върху този опит, който е релевантен за съответната позиция. До каква степен компетенциите Ви отговарят на това, което се търси в обявата? Дали езиковите познания или пък предишният Ви опит в подобна сфера биха били важни при избора? Кое точно от Вашата автобиография Ви прави подходящи за работата? Имайте тези отговори в главата си, за да може обстановката по време на интервюто да не Ви притесни и да демонстрирате нужната увереност.


Щом изберете сектор за развитие или конкретна компания, проучете дейността й. Работодателят ще оцени това, че сте отделили време да се запознаете с мястото към което се стремите или ще приеме знанията Ви за част от общата Ви култура. И в двата случая ще направите добро впечатление. Можете да използвате възможностите, които дават социални мрежи като LinkedIn, но не пропускайте да приведете своите профили във вид, който съответства на кариерните Ви интереси. Не забравяйте за двустранността на процеса – работодателят също може да се поинтересува от публичното Ви представяне в мрежата.


Отделете време и репетирайте интервюто, това ще Ви помогне на място да отговаряте бързо, точно и уверено. Разбира се не можете да предвидите всички въпроси, които биха могли да Ви бъдат зададени, но можете да преповторите кои са силните Ви страни, умения, знания.

Документи за кандидатстване

Мотивационно писмо:

Често пъти кандидатите подценяват мотивационното писмо и имат един готов текст, който прикачат към всяка кандидатура. Истината е, че в голям брой от случаите работодателите избират между двама кандидати този, който в мотивационното си писмо си се е отнесъл задълбочено към представянето си, посочил е тези умения, които се изискват за работата и е наблегнал на опита, които има връзка с позицията, за която кандидатства. Целта на писмото е да убеди работодателя в сериозното Ви отношение към обявата.

CV:

CV-то е Вашето своеобразно ръкостискане с работодателя, моментът на запознанство, при който нямате право на втори шанс за добро впечатление. Затова отделете време и го направете максимално полезно за Вас и за останалите. Нека то да казва кратко и ясно – това съм аз, това са моите силни страни, моите знания и опит. Кратко означава не повече от 2-3 страници, ясно – в стегнат порядък да следват хронологично стъпките на Вашето образование и професионален път. Разбира се недопустимо е вътре да има правописни грешки, а образци можете да намерите свободно в Интернет.


Стандартно CV-то започва с личните Ви данни – име, адрес, телефон, имейл, продължава с професионалния Ви опит от последната заемана длъжност и завършва с детайли за завършено образование. Курсове и допълнителни квалификации се добавят, ако имат отношение към позицията, по която се кандидатства.

Снимка:

Според психолозите, ако снимката не се изисква изрично от работодателя, не е необходимо тя да присъства в автобиографията, тъй като е субективен фактор при избора. И все пак, последната преценка е Ваша – ако държите в CV-то Ви винаги да има снимка, то нека тя да е специално направена за целта.

Покана за интервю

Прието е да отговорите на поканата за интервю в рамките на един-два дни. Ако я получите по телефон означава, че това е предпочитаният канал за комуникация, ако е по електронна поща, отговорете по същия начин. Важно е да уговорите дата и час за интервюто, които наистина са удобни за Вас, а не да преценявате това постфактум. Лошо впечатление прави, ако се обадите, за да пренасрочите срещата. И ако все пак Ви се наложи, свържете се с фирмата навреме и потвърдете, че имате интерес към работата, но поради възникнал неотложен ангажимент се нуждаете от насрочване на нови дата и час.

Провеждане на интервю

Колкото по-високо в йерархията е позицията, за която кандидатствате, толкова по-строго официално трябва да е облеклото Ви по време на интервю за работа. При всички случаи, независимо от нивото, следва да сте облечени делово, без крещящи цветове и аксесоари, които да отвличат вниманието от целта на посещението Ви. Никога няма да сбъркате с риза и панталон/пола.


Ососбено важно е да бъдете точни. Това ще покаже на бъдещия Ви работодател дали ще спазвате работното си време и какво е отношението Ви към дисциплината. Прегледайте адреса предварително, ако имате време дори го проверете на място, за да знаете колко време ще Ви отнеме да стигнете до там. Проучете къде има спирка на градския транспорт или паркинг.


Безспорно интервюто за работа е стресиращ момент, но ако сте добре подготвени, ще минимизирате притеснението. Подали сте прилежно изготвена автобиография, облечени сте подходящо, пристигнали сте навреме – остава Ви да се държите естествено и спокойно, със съответната увереност в гласа и жестовете, без да преекспонирате. Говорете по същество, питайте, когато нещо не Ви е ясно. Няма да бъде грешка, ако си водите записки. Накрая попитайте кога можете да очаквате отговор, за да покажете своята заинтересованост и удовлетвореност от проведеното интервю.