Loading

Администриране на персонал

Администриране
на персонал

Независимо дали Вашият персонал работи на граждански или трудов договор, на пълно или непълно работно време, ние от „Картел Консулт”, ще се съобразим с фирмената специфика и ще предложим оптимално решение при администрирането му.


Ако оставите в ръцете ни документацията по движението на служителите, ще имате повече време да обърнете внимание на управлението на своя бизнес и да оптимизирате разходите. Можем да поемем администрирането на персонала изцяло, работата на определен отдел или на конкретен казус.


Услугите, които предлагаме, включват:

 • сключване на трудови договори, временни споразумения и прекратяването им;
 • изготвяне на граждански договори, служебни бележки и сметки за изплатени суми;
 • оформяне на трудови книжки;
 • изготвяне на вътрешно-фирмени документи;
 • водене на трудови досиета на служителите;
 • управление на договори и заплати;
 • изготвяне на удостоверения за осигурителен доход и заявления за осигурителен (трудов) стаж (УП-2 и УП-3);
 • изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 ал. 5 от КТ;
 • обработка на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане; подаване в НОИ;
 • представителство на фирмата относно ДОО, ЗО и ДЗПО пред органите на Инспекция по труда, Националната агенция по приходите и други;
 • посредническа дейност при работа със службите по трудова медицина.

Кога и как наши консултанти ще бъдат включени в организацията на дейността Ви, зависи изцяло от Вашето предпочитание и необходимост.