Loading

Услуги

Какво Ви предлагаме?Погрешно е схващането, че използването на агенция за подбор на персонал ще оскъпи процеса на намиране и наемане на квалифицирани специалисти. Напротив, партнирането с „Картел Консулт” ще Ви спести време и средства, и ще Ви помогне да не се лутате сред множеството кандидатури. Ние ще открием точно тези служители, които са Ви необходими, и ще го направим бързо, тъй като добре познаваме пазара на труда.

Консултантски дейности

Агенцията за подбор на персонал „Картел Консулт” има реализирани проекти в партньорство с компании от различни бизнес сектори. На всеки клиент предлагаме специализиран подход, включващ вътрешно одитиране на компанията, изготвяне на анализ и стратегия за оптимизиране на работния процес, структурата на фирмата и самата дейност.

Администриране на персонал

Независимо дали Вашият персонал работи на граждански или трудов договор, на пълно или непълно работно време, ние, от „Картел Консулт”, ще се съобразим с фирмената специфика и ще предложим оптимално решение при администрирането му.

Временна заетост / Лизинг на персонал

Лизинг на персонал е услуга, подходяща за бизнес сектори, които практикуват сезонна работа, при които дейността не изисква постоянно равнище на заетост или броят на служителите варира на проектен принцип. Предлагаме Ви да спестите време и средства, като делегирате задачата за администриране на временно наетия персонал на нас.

Аутсорсинг

Аутсорсингът представлява прехвърляне на дейности на външна агенция, които да заместят конкретни вътрешни функции на Вашата компания. Това е особено популярна форма на партньорство, тъй като е бизнес, при който буквално печелят и двете страни. Основната причина фирмите да избират тази бизнес практика е намаляването на разходите.

Подбор и оценка на персонал

Основното правило за успех в бизнеса е наемането на точните хора. Това е една от базовите дейности на „Картел Консулт” – да потърси и открие добрите специалисти, и да оцени квалификацията им, за да предложи на работодателите най-подходящите кандидатури.