Loading

Подбор и оценка на персонал

Подбор и оценка
на персонал

Основното правило за успех в бизнеса е наемането на точните хора.


Това е една от базовите дейности на „Картел Консулт” – да потърси и открие добрите специалисти, и да оцени квалификацията им, за да предложи на работодателите най-подходящите кандидатури. За тази цел агенцията ни първо се подготвя добре с анализ на целите за развитие на компанията, търсеща служители. Следва подбор на кандидатите посредством широка гама тестове за оценка на уменията, за да гарантираме, че при Вас ще попадне точният човек. „Картел Консулт” намира подходящите хора, като оценява съответствието на професионалните и личностни характеристики, спрямо изискването на компанията-клиент. Накрая предлагаме селектираните кандидати на Вашето внимание и Ви предоставяме възможността да изберете кого да наемете.


Опитните консултанти на „Картел Консулт” помагат на своите клиенти в:

  • изготвяне на длъжностни характеристики;
  • изготвяне на обяви, след проучване на актуалното състояние на пазара на труда и съответствието с изискванията на работодателя;
  • разработка на медиен план и публикуване на обявите;
  • управление на кандидатурите;
  • подбор, събеседване и оценка на кандидатите;
  • изготвяне на кандидатски профил и презентация;
  • изготвяне на чек лист с предимства и слабости на кандидатурите;
  • осъществяване на логистика и обратна връзка;
  • договаряне с избрания кандидат;
  • проследяване процеса на адаптация в новата компания.