Loading

Салонен управител на онлайн казина на живо

Данни за компанията

Онлайн казина на живоОписание на длъжността

Целта на длъжността се състои в контрол и координиране на дейностите на производствения и експлоатационния персонал,
като крупиета, дилъри. 
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

Сътрудничи с дежурния ръководител на смяната с цел разрешаване на непосредствени затруднения на персонала.
Наблюдава дейността на дилърите и документацията на стаята за карти и отговаря за ротациите на разбъркащите в студиото
Организира безопасността, санитарните условия и вътрешните разпоредби.
Докладва на дежурния началник на смяната за забелязани нередности в помещенията.
Постоянно инспектира ателиета, оборудване и декор.
Изпълнява задачите, възложени от дежурния ръководител на смяната за изпълнение на оперативните цели.
Подпомага дежурния мениджър на смяна при решаване на инциденти в студиото.

ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ:

По време на извънредни ситуации (пандемия) гарантира, че необходимия брой персонал е преминал медицински преглед и е годен за работа.
Подпомага ежедневната поддръжка на рулетка, като заменя топките,отстраняване на прах от рулетка и колелото на игралната маса, и защитата на скенера.
Наблюдава качеството и безопасността на работата, гарантира, че крупиетата/дилърите не докосват оборудването (камери, светлини, звуково оборудване, климатик)
Помага на игралните маси в случай на спешност или нужда.
Попълва списъка за предаване за входящата смяна с всички висящи проблеми.
ОПИТ:
ПОДОБНА РОЛЯ: 0-12 месеца
УСЛОВИЯ НА РАБОТА:
Физически условия на труд: работа в офиса
Характер на работата: индивидуално и в екип
НЕОБХОДИМИ ЗНАНИЯ:
английски и български
Компютърна грамотност
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИЧНОСТТА: дисциплина, отговорност, отдаденост, мотивиран, находчив.
 


Заплата:

1600 лв.+200лв.бонус

Информация за контакт

Десислава Динева

  office@kartelconsult.com

Всички кандидатури ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.
Всички обозначения са насочени към двата пола.
С изпращане на тази форма се съгласявате с нашите Общи условия.

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА
ЗАЕТОСТ:
постоянна
ЛОКАЦИЯ:
София
ВАЛИДНА ДО:
2022-09-07
КАТЕГОРИЯ:
Всички